مطالب تخصصی پوست و مو

بهترین روش کاشت مو – کدام روش کاشت باید انتخاب شود ؟

بهترین روش کاشت مو کدام است؟

بهترین روش کاشت مو ، دغدغه بسیاری از افراد است. افراد مختلفی متقاضی انجام کاشت مو طبیعی می‌باشند ، هریک از این افراد خواسته‌ها و انتظارات متفاوتی دارند برخی از این افراد به دنبال رسیدن به حداکثر تراکم هستند. برخی دیگر به دنبال طبیعی بودن موهای کاشته شده هستند ، برخی دیگر به دنبال کم بودن نقاهت و نبود خط بخیه کاشت مو و …. می‌باشند. اما واقعا بهترین روش کاشت مو کدام است ؟

بهترین روش کاشت مو

از نظر متقاضی کاشت مو بهترین روش کاشت مو با توجه به خواسته و انتظارات متفاوت است. بسیاری از خواسته‌های افراد از کاشت‌ موی طبیعی قابل دسترسی می‌باشد اما برخی از خواسته‌ها عملی نمی‌باشد. روش‌های کاشت‌ مو نیز دارای تفاوت‌هایی می‌باشد.

برخی از روش‌ها برخی افراد امکان انجام آن روش کاشت مو را ندارند و یا نتایج بسیار ضعیف می‌باشد

به عنوان مثال فردی‌که دارای پوست بسیار سفت می‌باشد و الاستیسیته  و یا خاصیت کشسانی پوست بسیار کمی دارد‌ ، پیوند جراحی امکان پذیر نمی‌باشد و یا در صورت انجام ، حجم قابل برداشت بسیار کم خواهد بود حال اگر بخواهیم در این فرد موی زیادی را با روش جراحی برداشت کنیم بایستی پهنای نوار جراحی را افزایش دهیم این به معنی نرسیدن دو لبه بافت به همدیگر می‌باشد در صورتیکه این بافت با فشار زیاد به هم اتصال داده شود خط بخیه یا اسکار بسیار پهن خواهد بود ،  از اینرو در این فرد بهترین روش کاشت مو قطعا پیوند جراحی یا FUT  نخواهد بود.

حال فردی با طاسی وسیع که احتیاج به کاشت موی زیادی دارد و الاستیسیته  و یا خاصیت کشسانی زیادی دارد برای برداشت مقدار زیاد از گرافت‌ها از اطراف سر بایستی از روش جراحی استفاده شود .زیرا این فرد ، هم به کاشت مو با حجم زیاد نیازمند است و هم این امکان با روش جراحی فراهم می‌شود.

بهترین روش کاشت مو در هر فرد با توجه به خواسته فرد‌ ، وضعیت موهای هر فرد و سایر ملاحظات متفاوت است.

در برخی از افراد بهترین روش کاشت مو روش جراحی و در برخی دیگر روش غیرجراحی است مطرح کردن یک روش به عنوان بهترین روش کاشت مو برای همه افراد کاملا اشتباه بوده و بیشتر توسط مراکزی استفاده می‌شود که تنها امکان انجام یک روش کاشت‌مو را دارند و دارای مهارت و تجربه و دانش کافی در سایر روش‌ها نمی‌باشند

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,