مطالب تخصصی پوست و مو

بیولوژی مو ، زنده ماندن گرافت‌های مو

بیولوژی مو، زنده ماندن گرافت و اینکه چرا متقاضیان باید مراقب باشند

درک بیولوژی مو ، در زمانی که پزشکان و دانشمندان در صدد هستند درمان‌های جدیدی را در خصوص ریزش مو انجام دهند ضروری می‌باشد. برای مصرف کنندگان، این به معنای فرصت جدیدی است برای توجه به مراحل مختلف ریزش مو قبل و در طول عمل کاشت مو.

بیولوژی موهمانند دیگر حوزه‌های مراقبت سلامت، درک این موضوع که قسمت‌های مختلف بدن (از جمله فولیکول های مو) چطور عمل می‌کنند و بیولوژی مو چیست می‌تواند بیشترین پیامد را برای بیماران به دنبال داشته باشد.

یکی از موضوعاتی که توسط دکتر ویلیام پارسلی مورد توجه قرار گرفته است، یافتن راه حل ها و فرایندهایی است که پزشکان کاشت مو در طول جراحی کاشت مو مورد استفاده قرار می‌دهند و می‌تواند به نتایج حاصله کمک کنند. به عنوان مثال، قرار دادن گرافت‌های مو در داخل ظرف و در دمای بدن یا دما اتاق و سپس سرد کردن فولیکول های مو، نتایج را برای بیمار به حداکثر می‌رساند. بنابراین، گرافت‌ها را سرد کنید، اما به تدریج.

هر زمان درصدد انجام جراحی کاشت مو هستید، مهم است از فرآیند و پیامدهای پزشکان (نه تکنسین‌ها) از جمله درمان‌های استفاده شده در طول جراحی کاشت مو توسط هر یک از آنها مطلع باشید.

یک موضوع دیگر که مورد بحث قرار گرفته است، فرمول محلول نگهداری می‌با‌شد که توسط پرشکان و به منظور نگهداری صحیح فولیکول های مو بین زمان برداشتن از ناحیه دریافت کننده تا زمان کاشت می‌باشد. محلول‌های رایج نگهداری محلول نمک، لاکتات رینگر، و هیپوترموسول می‌باشند.

در نهایت، بیولوژی مو و فرآیند

راه‌حل‌های استفاده شده به وسیله پزشکان با تجربه ترمیم مو، نقش مهمی در نتایج موفقیت آمیز بیمار درگیر در جراحی کاشت مو دارند. از آنجا که راه حل‌ها و فرآیندهای جدیدی ارائه شده‌اند و مطالعات جدیدی کامل شده‌اند، پزشکان و بیماران می‌بایست به تست کردن و آزمایش کردن این موضوع ادامه دهند که هر یک از این کارهای جدید در فرایند کاشت موی مربوطه چطور کار می کنند.

به عنوان یک بیمار آتی کاشت مو، از موضوع بیولوژی مو استفاده کنید و از پزشکان با تجربه و مجاز کاشت مویی که دارید با آنها صحبت می کنید در مورد محلول ها و فرایندهای نگهداری که استفاده می کنند تا نتایج بهینه ای به دست آید سوال کنید.

, , , , , , , , , ,