لیزر کم توان LLLT  : Low Level Laser Therapy

لیزر کم توان چیست و چه کاربردی دارد؟

  • این دسته از لیزرها در محدوده میلی وات هستند و به لیزرهای سرد معروف‌اند.
  • خروجی این لیزرها  نورهای مادون قرمز است.

لیزر کم توان

 

در مجموع میتوان گفت در درمان با لیزر کم توان ، نور لیزر با طول موج مناسب و چگالی و توان مناسب منجر به تحریک و تقویت متابولیسم شده  و به طور بنیادی بر فرآیند ترمیم اثر می‌گذارد.

در بدن انسان  گیرنده‌های نوری اختصاصی و غیر اختصاصی وجود دارند که بعد از جذب نور در شرایط بر انگیختگی الکترونی قرار گرفته و منجر به تاثیرات بیولوژیک می‌شوند.

تاثیرات لیزر شامل  تحریک بیولوژیک و افزایش متابولیسم سلول، بهبود به گردش خون و گشاد شدن عروق،تاثیرات ضد درد و ضد التهاب و ضد ادم و تحریک و ترمیم زخم می باشد.

در ریزش مو و کاشت موی سر ، لیزرهای سرد برای تقویت نسبی فولیکول‌ها و همچنین ترمیم زخمها موثر است.

*از این روش پس از پیوند مو برای کاهش دوره نقاهت و کاهش درد و التهاب و همچنین میتوان برای تحریک نسبی فولیکول های مو بهره برد*