نتایج نامناسب در کاشت مو

پیشنهاد می کنم مقاله کاشت مو را مطالعه فرمایید.

 

پیوند موی طبیعی نیز مانند بسیاری از اقدامات درمانی دیگر برای برخی از افراد توصیه نمی شود که از جمله دلایل آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف:

افرادی که به دلیل بیماریهای پوستی ، بیماریهای سیستمیک ، مصرف برخی داروها  و یا برخی اختلالات روانی مانند Body dysmorphism  ، وسواس و یا اضطراب شدید و یا هر شرایط خاص دیگر ، پیوند موی طبیعی در آنها امکان پذیر نمی‌باشد.

برخی بیماریهای پوستی ( مانند لیکن پلان) و یا برخی بیماریهای قارچی و عفونی پوست شرایطی دارند که کاشت مو تا درمان این بیماریها قابل انجام نمی‌باشد.

بعضی بیماریهای سیستمیک مانند دیابت کنترل نشده ¸ اختلالات انعقادی ¸ فشار خون بالا و…. شرایطی دارند که کاشت مو در آنها تا زمان درمان این بیماریها امکان پذیر نمی‌باشد.

برخی از افراد نیز به دلیل داشتن وسواس و یا برخی اختلالات روانی دیگر کاندید مناسبی برای کاشت مو نمی‌باشند.

ب:

افرادی که دارای طاسی وسیع بوده و بانک موی آنها (ناحیه دهنده) نازک  و کم پشت می‌باشد که رسیدن به حداقل تراکم در آنها ممکن نیست. .در بسیاری از این افراد مقدار موی قابل برداشت از قسمت دهنده( بانک مو ) بسیار کم بوده و در عوض سطح طاس سر ( ناحیه گیرنده ) بسیار وسیع می‌باشد بدیهی است که در این افراد حجم موهای کاشته شده تغییر محسوس و قابل قبول در فرد ایجاد نمی‌کند از این رو کاشت مو برای این افراد توصیه نمی‌شود.

نتایج نامناسب در کاشت موی طبیعیج:

افرادی که سطح انتظارشان از نتایج قابل دسترسی بالاتر است و امکان ایجاد نتایج مورد نظرشان وجود ندارد.

کاشت مو مانند بسیاری از اقدامات درمانی دیگر دارای محدودیتهایی می‌باشد و نتایج قابل دسترسی در افراد مختلف متفاوت است ¸ برخی افراد از کاشت موی طبیعی انتظاراتی دارند که امکان ایحاد آن برای آنها وجود ندارد ¸ کاشت مو در این افراد توصیه نمی‌شود.