کاشت مو به روشFIT – نکات مهم در کاشت مویFIT

کاشت مو به روشFIT

نکات مهم در کاشت مو به روشFIT

چه نکاتی در کاشت مو به روشFIT حائز اهمیت است؟

کاشت مو به روشFIT صرفا به تجربه جراح بستگی دارد، چرا که جراحی کاشت مو کور است چرا که در کاشت موی FIT جراح کاشت مو  تنها زاویه خروجی محور مو را می‌بیند و عمل پانچ را به گونه‌ای انجام می‌دهد که یک گرافت سالم استخراج شود، بدون اینکه هیچ بخشی از گرافت در داخل بماند. اگر هر بخشی از گرافت آسیب ببیند، یک فولیکول بریده شده نامیده می‌شود. هر چه تعداد فولیکول‌های بریده شده بیشتر باشد، شانس دستیابی به نتیجه بهتر، کمتر خواهد بود.

کاشت مو به روشFIT پانچ گرافت‌هاآیا در کاشت مو به روشFIT تعداد دقیق گرافت‌ها برای هر بیمار محاسبه می‌شود و آیا این اساسا تفاوتی ایجاد می‌کند؟

بله، در کاشت مو به روشFIT ، ما تعداد فولیکول‌های بریده شده به ازای ۱۰۰ گرافت استخراج شده در کاشت مو را محاسبه می‌کنیم. به طور معمول، ما تعداد کل فولیکول‌های دارای ۱ مو، ۲ مو، ۳ مو، ۴ مو یا ۵ مو و فولیکول‌هایی که در حین استخراج ۱۰۰ گرافت بریده شده اند را محاسبه می‌کنیم. این کار در کاشت مو به روشFIT  برای همه بیماران بسیار حائز اهمیت است زیرا در این حالت جراح کاشت مو  اطمینان حاصل می‌کند که همه بیماران به نتیجه خوبی دست پیدا می‌کنند.

یک  FTR پایین در کاشت مو به روشFIT به چه چیز منجر می‌شود :

 • اتلاف کمتر
 • زمان استخراج کمتر و از این رو زمان کوتاه‌تر عمل کاشت مو
 • زمان کمتر ماندن گرافت‌ها در بیرون بدن
 • گرافت‌های سالم‌تر
 • زخم کمتر
 • نتیجه خوب در کاشت مو به روشFIT
 • در دسترس بودن دهنده بهتر برای جلسه آتی کاشت مو (در صورت نیاز)

صفر تا صد کاشت مو به روشFIT آیا برش‌های فولیکولی کامل و جزئی در کاشت مو به روش FIT به یک صورت محاسبه می‌شوند؟

در کلینیک پوست و موی آسمان برش‌های فولیکولی کامل و جزئی در کاشت مو به روشFIT به صورت مجزا و تحت عنوان نرخ برش‌های کامل یا جزئی محاسبه می‌شوند.

نرخ برش فولیکولی کامل در کاشت مو به روش FIT :

در کاشت موی FIT اگر در طول استخراج ۲ گرافت مو، هیچ یک از فولیکول‌های مو بیرون نیامده باشند، برش فولیکولی کامل نامیده می‌شود. در کاشت موی FIT ما تعداد کل چنین برش‌هایی را در طول ۱۰۰ تلاش برای استخراج (FTR) محاسبه می‌کنیم. و اگر در طول استخراج گرافت ۲ مویه، تنها ۱ مو خارج شده باشد و یکی باقیمانده باشد، این تلاش نرخ برش جزئی (PTR) نامیده می‌شود.

میانگین FTR و PTR  کاشت مو به روش FIT در سراسر جهان به چه صورت هستند؟

در سراسر جهان، بر اساس آنچه در سایت‌های مختلف ذکر شده است نرخ برش از ۲۰%- ۳۰ % متغیر است. با این وجود، ما در کلینیک پوست و موی آسمان قادر بوده‌ایم FTR را در بازه ۲%-۳% و PTR را در حدود ۴%- ۵% حفظ کنیم. در یک بیمار که اخیرا مورد عمل قرار گرفت، ما با استفاده از یک پانچ موتور دار با نوک ۰.۹ میلی‌متری، ۱۵۰۰ گرافت را از پشت سر بیمار استخراج کردیم، به طوری که تنها ۳ گرافت از مجموع ۱۵۰۰ گرافت چیزی معادل %۰.۲ بریده شده بودند، که خودش یک رکورد محسوب می‌شود .

کاشت مو به روشFIT علت‌های بریده شدن فولیکول‌ها  در کاشت مو به روشFIT درچه چیزهای هستند:

 • پزشک بی‌تجربه

 • دشوار بودن زاویه بیرون آمدن فولیکول‌های مو

 • خصوصیات متفاوت در نواحی متفاوت، مثلا موها در ناحیه پس سر متفاوت از ناحیه شقیقه‌ای می‌باشند. FTR در طول برداشت از ریش بیشتر از روی سر می‌باشد، اما نسبت به سینه یا دیگر اعضای بدن کمتر است.

 • موهای موج دار

 • پانچ تیز در مقایسه با پانچ ضخیم باعث بریده شدن بیشتری می‌شود.    

, , , , , , ,