نمونه کاشت مو کلینیک آسمان 

 

متقاضی پیوند مو (آقای  ن.ح) , چهل و شش ساله از اسلامشهر با الگوی شماره ۵ نورود,تعداد گرافت کاشت شده  2862 گرافت است

و طی دو مرحله که شامل یک جلسه (FUE (FIT  و یک جلسه FUT  است برای ایشان کاشته شده است

 

نمونه کار شماره هفت-عکس قبل کاشت

 

نتیجه نهایی بعد از نه ماه

نمونه کار شماره هفت-عکس بعد کاشت