لوگو کلینیک آسمان

22702530 - 021

Category: ابرو

ریزش ابرو در زنان
ابرو

علت خارش و ریزش ابرو

دلیل ریزش ابرو می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم تعادل هورمونی، رژیم غذایی نامناسب، بیماری‌های خودایمنی و برخی از بیماری‌های پوستی، ضربه فیزیکی

ادامه مطلب »